Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo có thể đưa nội dung nào vào quảng cáo video TrueView để tăng khả năng tương tác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo có thể đưa nội dung nào vào quảng cáo video TrueView để tăng khả năng tương tác?

  • Biểu ngữ cuộn
  • Một GIF động
  • Một thẻ
  • Đường viền nhấp nháy

Câu trả lời đúng là: Một thẻ

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095