Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bước đầu tiên khi xác định giải pháp video phù hợp cho chiến dịch của bạn là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bước đầu tiên khi xác định giải pháp video phù hợp cho chiến dịch của bạn là gì?

  • Tối ưu hóa chiến dịch của bạn
  • Chọn giải pháp video thúc đẩy mục tiêu đó
  • Xác định mục tiêu chiến dịch của bạn
  • Tìm các KPI đo lường mục tiêu của bạn

Câu trả lời đúng là: Xác định mục tiêu chiến dịch của bạn

Giải thích : Bước đầu tiên là xác định mục tiêu của bạn. Trước tiên, bạn nên xác định các mục tiêu tiếp thị của mình. Hiểu những gì bạn muốn từ chiến dịch này, nhận thức, cân nhắc hoặc hành động

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095