Rule #1: Life is supposed to be fun!

chiến dịch video / TrueView có thể giúp nhà quảng cáo tối ưu hóa cho:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

chiến dịch video / TrueView có thể giúp nhà quảng cáo tối ưu hóa cho:

  • chuyển đổi
  • quan điểm và cam kết
  • nhấp chuột
  • số lần hiển thị

Câu trả lời đúng là: quan điểm và cam kết

Giải thích: Việc thêm các yếu tố tương tác có thể tạo cơ hội cho người xem tương tác với thương hiệu của bạn ở cấp độ sâu hơn, ngoài việc xem và thưởng thức quảng cáo video của bạn. Làm cho quảng cáo video của bạn trở nên tương tác cũng có thể giúp bạn điều chỉnh quảng cáo của mình để đạt được các mục tiêu quảng cáo cụ thể tốt hơn, chẳng hạn như thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng, mua sản phẩm hoặc lượt truy cập vào trang web của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095