Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người quản lý tiếp thị muốn biết quy trình tính chuyển đổi xem qua. Làm thế nào bạn có thể nói rằng điều đó đã được thực hiện?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người quản lý tiếp thị muốn biết quy trình tính chuyển đổi xem qua. Làm thế nào bạn có thể nói rằng điều đó đã được thực hiện?

 • Bạn sẽ nói rằng chuyển đổi xem qua được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng xem nhưng không tương tác với quảng cáo, sau đó chuyển đổi.
 • Bạn sẽ nói rằng chuyển đổi xem qua được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng xem và tương tác với quảng cáo, sau đó không bao giờ chuyển đổi.
 • Bạn sẽ nói rằng chuyển đổi xem qua được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng lặp lại xem nhưng không tương tác với quảng cáo, sau đó chuyển đổi.
 • Bạn sẽ nói rằng chuyển đổi xem qua được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng mới xem và tương tác với quảng cáo, sau đó chuyển đổi.< /li>

  Câu trả lời đúng là: Bạn sẽ nói rằng chuyển đổi xem qua được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng mới xem và tương tác với quảng cáo, sau đó chuyển đổi.

  Giải thích: Việc tính chuyển đổi xem qua là quá trình trong đó chuyển đổi được ghi lại khi người dùng xem nhưng không tương tác với quảng cáo của bạn, sau đó chuyển đổi trên trang web của bạn. Phương pháp đo lường độc đáo này, được tìm thấy trong cột “Chuyển đổi xem qua”, hỗ trợ rất nhiều trong việc đánh giá giá trị của chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh và quảng cáo video. Không giống như các chuyển đổi khác, các yếu tố này tính đến lần hiển thị có thể xem cuối cùng và cài đặt của hành động chuyển đổi của bạn. Tuy nhiên, chuyển đổi từ những người dùng đã tương tác với bất kỳ quảng cáo nào khác của bạn sẽ bị loại trừ khỏi số lượng này.

 • Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095