Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chuyển đổi xem qua được tính theo cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chuyển đổi xem qua được tính theo cách nào?

 • Chúng được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng xem và tương tác với quảng cáo, sau đó không bao giờ chuyển đổi.
 • Chúng được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng mới xem và tương tác với quảng cáo, sau đó chuyển đổi.
 • Chúng được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng lặp lại xem nhưng không tương tác với quảng cáo, sau đó chuyển đổi.
 • Chúng được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng xem nhưng không tương tác với quảng cáo rồi chuyển đổi sau đó.
 • Câu trả lời đúng là: Chúng được tính là chuyển đổi được ghi lại khi người dùng xem nhưng không tương tác với quảng cáo, sau đó chuyển đổi.

  Giải thích: Chuyển đổi xem qua được tính khi người dùng xem quảng cáo nhưng không tương tác trực tiếp với quảng cáo đó và sau đó hoàn tất chuyển đổi trên trang web của bạn. Thông tin này được ghi lại duy nhất trong cột “Chuyển đổi xem qua” trong tài khoản Google Ads của bạn. Ngược lại với các chỉ số chuyển đổi khác, chuyển đổi xem qua nêu bật giá trị của số lần hiển thị trong việc thúc đẩy chuyển đổi, đặc biệt là đối với các chiến dịch hiển thị và video. Những chuyển đổi này tính đến cài đặt hành động chuyển đổi của bạn và dựa trên lần hiển thị có thể xem cuối cùng của quảng cáo. Chúng tự động loại trừ chuyển đổi khỏi những người dùng đã tương tác với bất kỳ quảng cáo nào khác của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095