Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người quản lý tiếp thị đang xem báo cáo chiến dịch trong tài khoản Google Ads sau khi triển khai thành công thẻ theo dõi chuyển đổi cho trang web của họ. Họ thấy rằng ít nhất hai quảng cáo của họ đã tạo ra hơn 100 chuyển đổi xem qua. Hành động nào sau đây có thể được coi là chuyển đổi xem qua?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người quản lý tiếp thị đang xem báo cáo chiến dịch trong tài khoản Google Ads sau khi triển khai thành công thẻ theo dõi chuyển đổi cho trang web của họ. Họ thấy rằng ít nhất hai quảng cáo của họ đã tạo ra hơn 100 chuyển đổi xem qua. Hành động nào sau đây có thể được coi là chuyển đổi xem qua?

 • Một hành động chỉ được thực hiện tại cửa hàng và không yêu cầu khách hàng phải tương tác với quảng cáo của bạn.
 • Một hành động trong đó chỉ có chuyển đổi từ các trình duyệt không cho phép cookie giữa các trang web.
 • Một hành động trong đó khách hàng nhìn thấy và tương tác với quảng cáo của bạn, nhưng sau đó không hoàn tất chuyển đổi trên trang web của bạn.
 • Một hành động trong đó khách hàng nhìn thấy nhưng không tương tác với quảng cáo của bạn và sau đó hoàn tất chuyển đổi trên trang web của bạn.
 • Câu trả lời đúng là: Một hành động trong đó khách hàng nhìn thấy nhưng không tương tác với quảng cáo của bạn và sau đó hoàn tất chuyển đổi trên trang web của bạn.

  Trong lĩnh vực Google Ads, chuyển đổi xem qua xảy ra khi khách hàng nhìn thấy quảng cáo của bạn, không tương tác trực tiếp với quảng cáo nhưng sau đó hoàn tất chuyển đổi trên trang web của bạn. Dữ liệu có giá trị này, khác với các số liệu chuyển đổi khác, cung cấp góc nhìn độc đáo về tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh và quảng cáo video của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095