Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi xem báo cáo chiến dịch trong tài khoản Google Ads, bạn thấy rằng sau khi triển khai thẻ theo dõi chuyển đổi cho trang web của mình, ít nhất hai quảng cáo của bạn đã tạo ra hơn 100 chuyển đổi xem qua. Dựa trên thông tin đó, hành động nào sẽ được coi là chuyển đổi xem qua?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi xem báo cáo chiến dịch trong tài khoản Google Ads, bạn thấy rằng sau khi triển khai thẻ theo dõi chuyển đổi cho trang web của mình, ít nhất hai quảng cáo của bạn đã tạo ra hơn 100 chuyển đổi xem qua. Dựa trên thông tin đó, hành động nào sẽ được coi là chuyển đổi xem qua?

 • Hành động chuyển đổi xem qua khi khách hàng nhìn thấy và tương tác với quảng cáo của bạn nhưng sau đó không hoàn tất chuyển đổi trên trang web của bạn.
 • Hành động chuyển đổi xem qua là khi chỉ có chuyển đổi từ các trình duyệt không cho phép cookie trên nhiều trang web.
 • Hành động chuyển đổi xem qua chỉ được thực hiện tại cửa hàng và không yêu cầu khách hàng phải tương tác với quảng cáo của bạn.
 • Hành động chuyển đổi xem qua là khi khách hàng nhìn thấy nhưng không tương tác với quảng cáo của bạn và sau đó hoàn tất chuyển đổi trên trang web của bạn.
 • Câu trả lời đúng là: Hành động chuyển đổi xem qua là khi khách hàng nhìn thấy nhưng không tương tác với quảng cáo của bạn và sau đó hoàn tất chuyển đổi trên trang web của bạn.

  Chuyển đổi xem qua nắm bắt các trường hợp khi khách hàng nhìn thấy quảng cáo, không tương tác trực tiếp với quảng cáo nhưng sau đó hoàn tất chuyển đổi trên trang web của bạn. Chỉ số có giá trị này, khác với các chuyển đổi tương tác quảng cáo trực tiếp, cung cấp thông tin chi tiết độc đáo về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc video của bạn, vì chúng đo lường các chuyển đổi sau số lần hiển thị quảng cáo chứ không phải số lần nhấp chuột.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095