Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã được thuê làm nhà tư vấn để giúp đỡ một chủ cửa hàng trực tuyến. Bạn cần hoàn tất việc triển khai thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web của họ. Hỗ trợ thẻ có thể giúp bạn thực hiện nhiệm vụ này như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã được thuê làm nhà tư vấn để giúp đỡ một chủ cửa hàng trực tuyến. Bạn cần hoàn tất việc triển khai thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web của họ. Hỗ trợ thẻ có thể giúp bạn thực hiện nhiệm vụ này như thế nào?

 • Nó tạo thẻ Giá trị nhận dạng lượt nhấp chuột của Google (GCLID).
 • Nó tự động tạo các đoạn mã thẻ.
 • Nó cho bạn biết báo cáo Google Analytics nào không chính xác.
 • Nó khắc phục sự cố các hành động chuyển đổi chưa được xác minh.
 • Câu trả lời đúng là: Nó khắc phục sự cố các hành động chuyển đổi chưa được xác minh.

  Là nhà tư vấn được giao nhiệm vụ triển khai thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể sử dụng Hỗ trợ thẻ. Công cụ này khắc phục sự cố cho các hành động chuyển đổi chưa được xác minh, đảm bảo tính chính xác trong quá trình theo dõi chuyển đổi của bạn, điều này rất quan trọng để tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Hỗ trợ thẻ, hiện được tích hợp với Google Ads, có thể khởi chạy trực tiếp từ tài khoản của bạn để điều tra và xác minh thẻ theo dõi chuyển đổi của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095