Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người quản lý của Hiroko muốn biết lý do Hiroko phải dành thời gian cho Chiến dịch ứng dụng của Google mà cô mới chạy. Người này cho rằng công nghệ máy học làm hết mọi việc. Ba cách mà Hiroko có thể giúp hướng dẫn chiến dịch hỗ trợ máy học là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người quản lý của Hiroko muốn biết lý do Hiroko phải dành thời gian cho Chiến dịch ứng dụng của Google mà cô mới chạy. Người này cho rằng công nghệ máy học làm hết mọi việc.
Ba cách mà Hiroko có thể giúp hướng dẫn chiến dịch hỗ trợ máy học là gì? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Cập nhật cài đặt chiến dịch hàng ngày.
  • Điều chỉnh giá thầu thường xuyên.
  • Đặt ranh giới.
  • Cung cấp nhiều dữ liệu tốt.
  • Phát triển chiến lược.

Câu trả lời đúng là: Đặt ranh giới và Cung cấp nhiều dữ liệu tốt Phát triển chiến lược.

Giải thích: Có ba hướng dẫn chính trong hành trình đạt đến sự xuất sắc của Chiến dịch ứng dụng, trong đó đầu tiên là đặt ra các ranh giới phù hợp. Cách đơn giản nhất để nhà tiếp thị hướng dẫn học máy đến thành công là đặt giá thầu và ngân sách phù hợp.
Khi bạn đã đặt giá thầu và ngân sách cho Chiến dịch ứng dụng của mình, hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp cho hệ thống học máy hai thứ mà hệ thống này cần nhất, Dữ liệu và thời gian để tìm hiểu từ dữ liệu đó.
Máy học tự động hóa nhiều tác vụ liên quan đến việc chạy Chiến dịch ứng dụng, nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể chỉ “đặt nó và quên nó”. Chiến lược đằng sau Chiến dịch ứng dụng của bạn có thể sẽ thay đổi theo thời gian và công việc của bạn với tư cách là nhà tiếp thị là đặt ra các ranh giới cho phù hợp.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095