Rule #1: Life is supposed to be fun!

Simon đã làm việc trong ngành tiếp thị được vài năm. Anh đang tìm hiểu các cách mà công nghệ máy học có thể giúp nhà tiếp thị như anh và người dùng mục tiêu của anh. Công nghệ máy học sẽ thay đổi công việc chính của anh như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Simon đã làm việc trong ngành tiếp thị được vài năm. Anh đang tìm hiểu các cách mà công nghệ máy học có thể giúp nhà tiếp thị như anh và người dùng mục tiêu của anh. Công nghệ máy học sẽ thay đổi công việc chính của anh như thế nào?

  • Đó là một cách hiệu quả để tìm hiểu cấu trúc tài khoản nào đang được các doanh nghiệp tương tự sử dụng.
  • Đó là một giải pháp tự động để giao tiếp với khách hàng bằng cách sử dụng thời gian phản hồi nhanh hơn.
  • Đó là một cách thực tế để tự động chuyển đổi các bản tóm tắt của khách hàng thành các cấu trúc tài khoản đầy đủ chức năng.
  • Nó cho phép có nhiều thời gian hơn để tập trung vào chiến lược và tạo ra trải nghiệm của khách hàng.

Câu trả lời đúng là: Nó cho phép có nhiều thời gian hơn để tập trung vào chiến lược và tạo ra trải nghiệm của khách hàng.

Giải thích: Với ít thời gian hơn để thực hiện, các nhà quảng cáo và đại lý có thể dành nhiều thời gian hơn để xác định đối tượng chiến lược, tập trung vào chiến lược công ty và tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095