Rule #1: Life is supposed to be fun!

Desmond có một thư viện trực tuyến chứa nhiều hình ảnh chất lượng về ứng dụng của anh ấy. Desmond có thể thêm tối đa bao nhiêu tài sản hình ảnh vào một nhóm quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Desmond có một thư viện trực tuyến chứa nhiều hình ảnh chất lượng về ứng dụng của anh ấy. Desmond có thể thêm tối đa bao nhiêu tài sản hình ảnh vào một nhóm quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng của Google?

  • 30
  • 40
  • 10
  • 20

Câu trả lời đúng là: 20

Giải thích: Tổng số 20 nội dung hình ảnh mà Desmond có thể thêm vào một nhóm quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng của Google. Nội dung hình ảnh là hình ảnh được sử dụng trong quảng cáo để đại diện cho ứng dụng của bạn trên hơn ba triệu trang web và ứng dụng trong mạng của chúng tôi. Mỗi nhóm quảng cáo có thể có tối đa 20 hình ảnh.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095