Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người quản lý của bạn đang thắc mắc về nhu cầu dành thời gian cho Chiến dịch ứng dụng Google mới của bạn vì “máy học đang làm mọi việc”. Ba điều bạn có thể nói với người quản lý của mình rằng bạn đang làm để hướng dẫn chiến dịch là gì? Chọn câu trả lời tốt nhất. Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người quản lý của bạn đang thắc mắc về nhu cầu dành thời gian cho Chiến dịch ứng dụng Google mới của bạn vì “máy học đang làm mọi việc”. Ba điều bạn có thể nói với người quản lý của mình rằng bạn đang làm để hướng dẫn chiến dịch là gì? Chọn câu trả lời tốt nhất. Chọn tất cả các câu trả lời đúng

 • Thực hiện các điều chỉnh cho chiến dịch để ứng phó với những biến động hàng giờ về hiệu suất
 • Cung cấp cho hệ thống dữ liệu phong phú, có ý nghĩa và thời gian để xử lý dữ liệu đó
 • Theo dõi chiến lược và mục tiêu, phát triển chúng theo thời gian nếu cần
 • Tạo ranh giới hữu ích để hệ thống hoạt động trong đó bằng cách đặt giá thầu và ngân sách chu đáo >
 • Câu trả lời đúng là: Cung cấp cho hệ thống dữ liệu phong phú, có ý nghĩa và thời gian để xử lý dữ liệu đó, Theo dõi chiến lược và mục tiêu, phát triển chúng theo thời gian nếu cần và Tạo ranh giới hữu ích để hệ thống hoạt động trong đó bằng cách đặt giá thầu chu đáo và ngân sách

  Giải thích: Quá trình điều hướng của một Chiến dịch ứng dụng thành công đòi hỏi phải có ba hướng dẫn quan trọng. Ban đầu, hãy xác định ranh giới bằng cách xác định giá thầu và ngân sách phù hợp, cho phép chiến dịch có phạm vi thử nghiệm và hiệu chỉnh lại. Sau đó, bắt buộc phải cung cấp cho cơ chế máy học lượng dữ liệu dồi dào và phân bổ nhiều thời gian cho việc học. Tương tự như việc một đầu bếp liên tục nếm thử và điều chỉnh nước sốt đang sôi, các nhà tiếp thị cũng nên liên tục theo dõi sự phù hợp của chiến dịch với mục tiêu kinh doanh, điều chỉnh các chiến lược khi thấy cần thiết.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095