Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba kỹ năng nào sau đây mà các nhà tiếp thị cần áp dụng khi làm việc với máy học? Chọn câu trả lời tốt nhất. Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba kỹ năng nào sau đây mà các nhà tiếp thị cần áp dụng khi làm việc với máy học? Chọn câu trả lời tốt nhất. Chọn tất cả các câu trả lời đúng

 • Hiệu quả
 • Chiến lược
 • Đặt mục tiêu
 • Sáng tạo
 • Các câu trả lời đúng là: Chiến lược, Đặt mục tiêu và Sáng tạo.

  Giải thích: Trong khi máy móc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể thì các nhà tiếp thị con người lại mang đến sức mạnh không thể thay thế về chiến lược và sự sáng tạo. Báo cáo năm 2018 của McKinsey & Company nhấn mạnh rằng việc tự động hóa các hoạt động đòi hỏi chuyên môn về ra quyết định, lập kế hoạch hoặc công việc sáng tạo là một thách thức. Do đó, mặc dù công nghệ máy học mang lại nhiều lợi ích nhưng sự thành công của Chiến dịch ứng dụng về cơ bản phụ thuộc vào các kỹ năng độc đáo của nhà tiếp thị. Mối quan hệ cộng sinh này đảm bảo rằng máy tính sẽ tối ưu hóa, trong khi con người truyền đạt tư duy chiến lược và khả năng sáng tạo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095