Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn vừa được phân công giám sát một Chiến dịch ứng dụng đã được triển khai cách đây hai tháng. Bạn biết rằng tài sản chưa bao giờ được cập nhật. Bạn nên thực hiện hai hành động nào sau đây? Chọn câu trả lời tốt nhất. Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn vừa được phân công giám sát một Chiến dịch ứng dụng đã được triển khai cách đây hai tháng. Bạn biết rằng tài sản chưa bao giờ được cập nhật. Bạn nên thực hiện hai hành động nào sau đây? Chọn câu trả lời tốt nhất. Chọn tất cả các câu trả lời đúng

 • Xem lại báo cáo nội dung nhưng đợi một tháng nữa trước khi hành động – còn quá sớm để biết các nội dung hiện tại đang hoạt động tốt như thế nào
 • Xem lại báo cáo nội dung làm khung tham chiếu, sau đó xóa ngay tất cả nội dung hiện có nội dung và bắt đầu mới với nội dung mới
 • Xem lại nội dung hiện có của chiến dịch để xem liệu có nội dung nào đủ loại và quy mô để phù hợp với quảng cáo tốt hay không và liệu nội dung hiện có có đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được đề xuất< /strong>
 • Sử dụng báo cáo nội dung để xem nội dung nào đang hoạt động kém và dần dần chuyển đổi chúng lấy nội dung mới
 • Câu trả lời đúng là: Sử dụng báo cáo nội dung để xem nội dung nào đang hoạt động kém và dần dần đổi chúng lấy nội dung mới và Xem lại nội dung hiện có của chiến dịch để xem liệu có nội dung nào đủ loại và kích thước để phù hợp với quảng cáo tốt hay không và liệu tài sản hiện có đáp ứng các tiêu chuẩn khuyến nghị về chất lượng

  Giải thích: Khi kế thừa Chiến dịch ứng dụng, việc đánh giá hiệu suất và chất lượng của nội dung là điều cần thiết. Sử dụng báo cáo nội dung để xác định những nội dung hoạt động kém, thay thế chúng dần dần. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng chiến dịch có nhiều loại nội dung đa dạng với nhiều loại và kích thước khác nhau để có mức độ phù hợp quảng cáo tối ưu và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được đề xuất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095