Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang chạy Chiến dịch ứng dụng cho nhà xuất bản tin tức World News Online. Chọn hai lý do tại sao bạn nên quan tâm đến chất lượng danh sách của World News Online trên Google Play. Chọn câu trả lời tốt nhất. Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang chạy Chiến dịch ứng dụng cho nhà xuất bản tin tức World News Online. Chọn hai lý do tại sao bạn nên quan tâm đến chất lượng danh sách của World News Online trên Google Play. Chọn câu trả lời tốt nhất. Chọn tất cả các câu trả lời đúng

 • Khách hàng của World News Online có kỳ vọng cao hơn người dùng bình thường
 • Thông tin trên trang danh sách Play được sử dụng cho thông báo đẩy Ứng dụng.
 • Thông tin trên trang danh sách Play được dùng làm tài sản sáng tạo trong Chiến dịch ứng dụng
 • Danh sách chất lượng cao sẽ khuyến khích người dùng tải xuống từ Chiến dịch ứng dụng
 • Câu trả lời đúng là: Thông tin trên trang danh sách Play được dùng làm tài sản sáng tạo trong Chiến dịch ứng dụng và Danh sách chất lượng cao sẽ khuyến khích người dùng tải xuống từ Chiến dịch ứng dụng

  Giải thích: Chất lượng danh sách của ứng dụng trên Google Play có ý nghĩa trực tiếp đến sự thành công của Chiến dịch ứng dụng. Nội dung và hình ảnh trên trang danh sách thường trở thành nội dung quảng cáo được sử dụng trong Chiến dịch ứng dụng, giới thiệu ứng dụng với người dùng tiềm năng. Điều quan trọng không kém là khi người dùng từ Chiến dịch ứng dụng tiếp cận danh sách chất lượng cao, được tuyển chọn kỹ lưỡng, khả năng tải xuống và tương tác với ứng dụng của họ sẽ tăng lên đáng kể. Do đó, việc đảm bảo danh sách hàng đầu cho World News Online là điều tối quan trọng đối với hiệu quả của chiến dịch và chuyển đổi người dùng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095