Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang làm việc với một ứng dụng năng suất đang xem xét mở rộng ra ngoài Hoa Kỳ sang LATAM. Ngoài việc dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ phù hợp, bạn nên thực hiện ba bước nào trước khi ra mắt tại các thị trường mới? Chọn câu trả lời tốt nhất. Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang làm việc với một ứng dụng năng suất đang xem xét mở rộng ra ngoài Hoa Kỳ sang LATAM. Ngoài việc dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ phù hợp, bạn nên thực hiện ba bước nào trước khi ra mắt tại các thị trường mới? Chọn câu trả lời tốt nhất. Chọn tất cả các câu trả lời đúng

 • Nghiên cứu văn hóa thị trường cụ thể và cách sử dụng công cụ năng suất ở LATAM
 • Tùy chỉnh UX của ứng dụng và mở rộng các phương thức thanh toán phù hợp với LATAM
 • < li>Nghiên cứu việc sử dụng thiết bị và khả năng kết nối trong LATAM
 • Ra mắt ứng dụng ở LATAM trước khi quá trình dịch hoàn tất để kiểm tra thị trường
 • Câu trả lời đúng là: Nghiên cứu văn hóa thị trường cụ thể và cách sử dụng công cụ năng suất ở LATAM, Tùy chỉnh UX của ứng dụng và mở rộng các phương thức thanh toán phù hợp với LATAM cũng như Nghiên cứu cách sử dụng và kết nối thiết bị trong LATAM

  Giải thích: Việc mở rộng ứng dụng sang các thị trường mới đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện. Đầu tiên, trải nghiệm người dùng phải được điều chỉnh thông qua nghiên cứu thị trường, đảm bảo thiết kế, giọng nói, UX và phương thức thanh toán của ứng dụng phù hợp với sở thích của địa phương. Thứ hai, những khác biệt về công nghệ như thông số kỹ thuật của thiết bị, bộ nhớ, kích thước màn hình và thời lượng pin phải được điều chỉnh, cùng với sự hiểu biết về khả năng kết nối và tốc độ Internet trên thị trường. Cuối cùng, mặc dù ngôn ngữ rất quan trọng nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng một thị trường có thể chứa nhiều ngôn ngữ. Các dịch vụ như Dịch vụ dịch ứng dụng trong Google Play Console có thể hỗ trợ dịch giao diện ứng dụng và danh sách cửa hàng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095