Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tạo một chiến dịch ứng dụng và đã đến lúc xem xét nội dung quảng cáo. Giới hạn về số lượng nội dung HTML, hình ảnh và video cho mỗi nhóm quảng cáo cho một chiến dịch ứng dụng là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tạo một chiến dịch ứng dụng và đã đến lúc xem xét nội dung quảng cáo. Giới hạn về số lượng nội dung HTML, hình ảnh và video cho mỗi nhóm quảng cáo cho một chiến dịch ứng dụng là bao nhiêu?

 • 30
 • 40
 • 10
 • 20
 • Câu trả lời đúng là:20

  Giải thích: Trong Chiến dịch ứng dụng của Google, giới hạn về nội dung HTML, hình ảnh và video cho mỗi nhóm quảng cáo là 20. Đáng chú ý, một đại lý có thể bao gồm tối đa 20 hình ảnh riêng biệt trong một nhóm quảng cáo. Những nội dung trực quan này đóng vai trò là đại diện của ứng dụng trên mạng lưới mở rộng gồm hơn ba triệu trang web và ứng dụng. Việc cung cấp 20 hình ảnh trong mỗi nhóm quảng cáo mang lại nhiều cơ hội để tạo ra các hình ảnh đa dạng và có sức lan tỏa giúp giới thiệu ứng dụng một cách hiệu quả, thu hút đối tượng mong muốn và thúc đẩy thành công của chiến dịch.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095