Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn làm việc cho một đại lý và cần tải nội dung hình ảnh lên chiến dịch ứng dụng của khách hàng. Bạn nên sử dụng tỷ lệ khung hình nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn làm việc cho một đại lý và cần tải nội dung hình ảnh lên chiến dịch ứng dụng của khách hàng. Bạn nên sử dụng tỷ lệ khung hình nào?

 • 1:1, 1,75:1 và 4:5
 • chỉ 1:1 và 1,75:1
 • chỉ 1:1 và 1,91:1
 • < li>1:1, 1,91:1 và 4:5

  Câu trả lời đúng là: 1:1, 1,91:1 và 4:5

  Giải thích: Khi tải nội dung hình ảnh lên chiến dịch ứng dụng của khách hàng, điều quan trọng là phải sử dụng tỷ lệ khung hình cụ thể để đảm bảo hình ảnh xuất hiện chính xác và hấp dẫn trong chiến dịch. Google đã đơn giản hóa và thống nhất các kích thước tệp và hình ảnh được chấp nhận trong các loại chiến dịch ứng dụng, đồng thời có ba tỷ lệ khung hình được hỗ trợ mà bạn nên tự làm quen.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095