Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang làm việc với một đại lý quảng cáo để phát triển nội dung hình ảnh cho một chiến dịch ứng dụng và đại lý này muốn biết tỷ lệ khung hình nào được chấp nhận. Bạn phản ứng thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang làm việc với một đại lý quảng cáo để phát triển nội dung hình ảnh cho một chiến dịch ứng dụng và đại lý này muốn biết tỷ lệ khung hình nào được chấp nhận. Bạn phản ứng thế nào?

 • 1:1, 1,75:1 và 4:5
 • chỉ 1:1 và 1,75:1
 • chỉ 1:1 và 1,91:1
 • < li>1:1, 1,91:1 và 4:5

  Câu trả lời đúng là: 1:1, 1,91:1 và 4:5

  Giải thích: Khi phản hồi với đại lý quảng cáo về tỷ lệ khung hình được chấp nhận cho nội dung hình ảnh trong chiến dịch ứng dụng, bạn có thể cung cấp thông tin sau. Google chấp nhận ba tỷ lệ khung hình được hỗ trợ: 1:1, 1,91:1 và 4:5. Mỗi tỷ lệ có các kích thước tối thiểu cụ thể để tuân thủ. Tỷ lệ khung hình 1:1 yêu cầu kích thước tối thiểu là 200 x 200 pixel. Tỷ lệ khung hình 1,91:1 yêu cầu kích thước tối thiểu là 600 x 314 pixel. Cuối cùng, tỷ lệ khung hình 4:5 yêu cầu kích thước tối thiểu là 320 x 400 pixel. Để hỗ trợ việc áp dụng các tỷ lệ này, Google cung cấp công cụ cắt hình ảnh mới, đơn giản hóa và thống nhất các yêu cầu về hình ảnh và kích thước tệp trên nhiều loại chiến dịch ứng dụng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095