Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người phụ trách chiến lược tài khoản thường xuyên xem xét điểm tối ưu hóa của công ty họ để đảm bảo rằng chiến dịch Tìm kiếm trên Google của họ hoạt động hiệu quả nhất có thể. Điểm tối ưu hóa này được tính như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người phụ trách chiến lược tài khoản thường xuyên xem xét điểm tối ưu hóa của công ty họ để đảm bảo rằng chiến dịch Tìm kiếm trên Google của họ hoạt động hiệu quả nhất có thể. Điểm tối ưu hóa này được tính như thế nào?

 • Bằng cách so sánh doanh số bán hàng hiện tại của công ty với dữ liệu bán hàng trước đây của công ty
 • Bằng cách phân tích mức độ phổ biến của các quảng cáo của công ty trên mạng xã hội
 • Bằng cách so sánh trang web của công ty với các trang web của đối thủ cạnh tranh của công ty
 • Dựa trên các khía cạnh của chiến dịch như thống kê chiến dịch, cài đặt và xu hướng ngành
 • Câu trả lời đúng là: Dựa trên các khía cạnh của chiến dịch như thống kê chiến dịch, cài đặt và xu hướng ngành

  Điểm tối ưu hóa được tính theo thời gian thực, dựa trên số liệu thống kê, cài đặt cũng như trạng thái tài khoản và chiến dịch của bạn, tác động có liên quan của các đề xuất có sẵn và lịch sử đề xuất gần đây. Việc áp dụng hoặc loại bỏ những đề xuất này sẽ thay đổi điểm tối ưu hóa tổng thể của tài khoản của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095