Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai phương pháp hay nhất để tạo quảng cáo là gì? (Chọn hai.) Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai phương pháp hay nhất để tạo quảng cáo là gì? (Chọn hai.) Chọn tất cả các câu trả lời đúng

 • Triển khai một quảng cáo cho mỗi nhóm quảng cáo cho mỗi từ khóa cho tối đa 100 quảng cáo.
 • Tách từng quảng cáo thành một nhóm quảng cáo riêng lẻ để hợp lý hóa báo cáo.
 • Tối ưu hóa xoay vòng quảng cáo của chiến dịch cho các nhấp chuột hoặc hành động chuyển đổi.
 • Bao gồm 3 đến 5 quảng cáo và ít nhất 3 tiện ích trong mỗi nhóm quảng cáo.
 • Câu trả lời đúng là: Tối ưu hóa xoay vòng quảng cáo của chiến dịch cho các nhấp chuột hoặc hành động chuyển đổi. và Bao gồm 3 đến 5 quảng cáo và ít nhất 3 tiện ích mở rộng trong mỗi nhóm quảng cáo.

  Bởi vì Xoay vòng quảng cáo là cách chúng tôi phân phối quảng cáo của bạn trên cả Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị. Khi dữ liệu được tích lũy, việc phân phát quảng cáo sẽ được chú trọng nhiều hơn theo hướng có lợi cho những quảng cáo có vẻ như có khả năng hoạt động tốt hơn về mặt thống kê.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095