Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích của việc sử dụng giải pháp đối tượng So khớp khách hàng là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích của việc sử dụng giải pháp đối tượng So khớp khách hàng là gì?

 • Có khả năng phát triển và phân đoạn danh sách dựa trên nhân khẩu học
 • Thu thập những người dùng đã tương tác với trang web của bạn thông qua thẻ tiếp thị lại Google Ads
 • Kết nối với những người dùng tiềm năng mới có mối quan tâm phù hợp với sản phẩm của bạn
 • Sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất để kết nối lại với khách hàng trước đây
 • Câu trả lời đúng là: Sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất để kết nối lại với khách hàng trước đó

  So khớp khách hàng giúp bạn tiếp cận các phân khúc tùy chỉnh của khách hàng hiện tại và truyền tải thông điệp phù hợp khi thông điệp đó phù hợp nhất với họ bằng cách tải lên dữ liệu khách hàng của bên thứ nhất mà chúng tôi sử dụng để so khớp với người dùng Google. So khớp khách hàng giúp bạn tiếp cận những khách hàng này, thu hút lại với họ và tìm những khách hàng mới giống như họ trên Tìm kiếm, Mua sắm, Gmail, YouTube và Hiển thị.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095