Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu thiết lập hành động chuyển đổi trong Google Ads và Google Analytics thì bạn sẽ nhận thấy những điểm khác nhau trong cách tính toán dữ liệu này của hai nền tảng. Một trong những điểm khác biệt này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu thiết lập hành động chuyển đổi trong Google Ads và Google Analytics thì bạn sẽ nhận thấy những điểm khác nhau trong cách tính toán dữ liệu này của hai nền tảng. Một trong những điểm khác biệt này là gì?

  • Giá thành sản phẩmm
  • Số lượng sản phẩm trả lại
  • Lợi tức đầu tư
  • Ngày giao dịch

Câu trả lời đúng là: Ngày giao dịch

Giải thích: Sự khác biệt giữa dữ liệu chuyển đổi Google Ads và Google Analytics có thể là do Ngày giao dịch. Google Ads cung cấp tín dụng chuyển đổi cho thời điểm khách hàng tạo lần hiển thị cuối cùng trước khi họ nhấp vào quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095