Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu muốn tiếp cận những người đang tìm kiếm nội dung về câu lạc bộ bóng đá Manchester United, thì bạn nên sử dụng giải pháp đối tượng nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu muốn tiếp cận những người đang tìm kiếm nội dung về câu lạc bộ bóng đá Manchester United, thì bạn nên sử dụng giải pháp đối tượng nào?

  • Chung sở thích
  • Đối sánh khách hàng
  • Nhân khẩu học Chi tiết
  • Tùy chỉnh chung sở thích

Câu trả lời đúng là: Tùy chỉnh Chung sở thích

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095