Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu muốn thu hút lại những người trong cơ sở dữ liệu CRM đã mua hàng trên trang web của bạn trong 6 tháng qua, thì bạn nên sử dụng giải pháp đối tượng nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu muốn thu hút lại những người trong cơ sở dữ liệu CRM đã mua hàng trên trang web của bạn trong 6 tháng qua, thì bạn nên sử dụng giải pháp đối tượng nào?

  • Chung sở thích
  • Tùy chỉnh chung sở thích
  • Trên thị trường
  • Đối sánh khách hàng

Câu trả lời đúng là: Đối sánh khách hàng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095