Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bốn quyền tự do thiết yếu làm nên giá trị của YouTube là tự do ngôn luận, tự do về cơ hội, tự do về thông tin, tự do tham gia và đóng góp cho xã hội.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bốn quyền tự do thiết yếu làm nên giá trị của YouTube là tự do ngôn luận, tự do về cơ hội, tự do về thông tin, tự do tham gia và đóng góp cho xã hội.

  • Sai
  • Đúng

Câu trả lời đúng là: Đúng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095