Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lý do nào sau đây không phải là lý do hàng đầu khiến người dùng chọn YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lý do nào sau đây không phải là lý do hàng đầu khiến người dùng chọn YouTube?

  • Để kết nối với cộng đồng
  • Tương tác với người sáng tạo
  • Để xem nội dung phong phú và đa dạng
  • Để tải ảnh lên

Câu trả lời đúng là: Để tải ảnh lên

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095