Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu muốn lọc dữ liệu và tạo tập dữ liệu mới cho một trường hợp sử dụng hoặc đối tượng cụ thể, thì bạn sẽ sử dụng tính năng nào của Analytics 360?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu muốn lọc dữ liệu và tạo tập dữ liệu mới cho một trường hợp sử dụng hoặc đối tượng cụ thể, thì bạn sẽ sử dụng tính năng nào của Analytics 360?

 • Thuộc tính cuộn lên
 • Tổ chức
 • Luồng dữ liệu
 • Thuộc tính phụ
 • Câu trả lời đúng là: Thuộc tính phụ


  Thuộc tính phụ là thuộc tính lấy dữ liệu từ một thuộc tính khác. Dữ liệu trong một thuộc tính phụ thường (nhưng không nhất thiết) là một tập hợp con của dữ liệu trong thuộc tính nguồn của nó. Sử dụng tài sản phụ để quản lý.
  Một thuộc tính lấy dữ liệu của nó từ một thuộc tính thông thường. Một thuộc tính phụ không thể tự tạo ra các sự kiện; tất cả các sự kiện phải đến từ thuộc tính nguồn của nó.
  Thuộc tính cuộn lên chứa dữ liệu từ hai thuộc tính nguồn trở lên. Nó có thể bao gồm dữ liệu nguồn từ các thuộc tính thông thường và thuộc tính phụ, chứ không bao gồm các thuộc tính cuộn lên khác.
  Một trong những trường hợp sử dụng lớn nhất đối với thuộc tính phụ là quản trị dữ liệu — kiểm soát dữ liệu nào được đưa vào hoặc loại trừ khỏi thuộc tính. Thuộc tính phụ cho phép bạn lọc dữ liệu vào hoặc ra để tạo tập dữ liệu cần thiết cho một đối tượng hoặc trường hợp sử dụng cụ thể. Điều này cho phép tổ chức dữ liệu tốt hơn, giúp một số đối tượng nhất định có thể truy cập dữ liệu dễ dàng hơn.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/11525732

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095