Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi được bật, tính năng nào của Analytics sẽ liên kết dữ liệu sự kiện mà tính năng này thu thập từ người dùng trên trang web hoặc ứng dụng của họ với tài khoản Google của người dùng đã đăng nhập và đồng ý chia sẻ thông tin này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi được bật, tính năng nào của Analytics sẽ liên kết dữ liệu sự kiện mà tính năng này thu thập từ người dùng trên trang web hoặc ứng dụng của họ với tài khoản Google của người dùng đã đăng nhập và đồng ý chia sẻ thông tin này?

 • Google Search Console
 • Google Ads
 • User-ID
 • Google Signals
 • Câu trả lời đúng là: Google Tín hiệu


  Google Tín hiệu là dữ liệu phiên từ các trang web và ứng dụng mà Google liên kết với những người dùng đã đăng nhập vào tài khoản Google của họ và những người đã bật Cá nhân hóa quảng cáo. Liên kết dữ liệu với những người dùng đã đăng nhập này được sử dụng để cho phép báo cáo trên nhiều thiết bị, tiếp thị lại trên nhiều thiết bị và xuất chuyển đổi trên nhiều thiết bị sang Quảng cáo.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9445345

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095