Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu muốn liên kết một tài khoản Google Ads mới với thuộc tính Google Analytics để xem dữ liệu chi tiết về chiến dịch tiếp thị, bạn sẽ truy cập vào đâu trong thuộc tính Google Analytics 4 để quản lý quy trình này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu muốn liên kết một tài khoản Google Ads mới với thuộc tính Google Analytics để xem dữ liệu chi tiết về chiến dịch tiếp thị, bạn sẽ truy cập vào đâu trong thuộc tính Google Analytics 4 để quản lý quy trình này?

 • Khám phá
 • Định cấu hình
 • Quảng cáo
 • Quản trị viên
 • Đáp án đúng là:Quản trị viên

  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6132368

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095