Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã bắt đầu một tài khoản Google Ads mới và muốn liên kết tài khoản đó với thuộc tính Google Analytics để có thể xem dữ liệu chi tiết về chiến dịch tiếp thị. Bạn có thể quản lý các đường liên kết sản phẩm như thế này bằng Google Ads ở đâu trong thuộc tính Google Analytics 4?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã bắt đầu một tài khoản Google Ads mới và muốn liên kết tài khoản đó với thuộc tính Google Analytics để có thể xem dữ liệu chi tiết về chiến dịch tiếp thị. Bạn có thể quản lý các đường liên kết sản phẩm như thế này bằng Google Ads ở đâu trong thuộc tính Google Analytics 4?

 • Định cấu hình
 • Quảng cáo
 • Khám phá
 • Quản trị viên
 • Đáp án đúng là:Quản trị viên

  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6132368

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095