Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn xem dữ liệu chiến dịch tiếp thị chi tiết bằng cách liên kết tài khoản Google Ads mới với thuộc tính Google Analytics của mình. Bạn có thể quản lý các đường liên kết sản phẩm như đường liên kết sản phẩm này bằng Google Ads ở đâu trong thuộc tính Google Analytics 4?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn xem dữ liệu chiến dịch tiếp thị chi tiết bằng cách liên kết tài khoản Google Ads mới với thuộc tính Google Analytics của mình. Bạn có thể quản lý các đường liên kết sản phẩm như đường liên kết sản phẩm này bằng Google Ads ở đâu trong thuộc tính Google Analytics 4?

 • Quảng cáo
 • Khám phá
 • Định cấu hình
 • Quản trị viên
 • Đáp án đúng là:Quản trị viên

  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6132368

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095