Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã tạo một tùy chọn mới để người dùng đăng ký nhận bản tin trên trang web của bạn. Bạn muốn đánh dấu những sự kiện đăng ký mới đó là chuyển đổi và tạo đối tượng mới cho những người dùng đã đăng ký. Bạn có thể quản lý sự kiện, lượt chuyển đổi và đối tượng ở đâu trong thuộc tính Google Analytics 4?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã tạo một tùy chọn mới để người dùng đăng ký nhận bản tin trên trang web của bạn. Bạn muốn đánh dấu những sự kiện đăng ký mới đó là chuyển đổi và tạo đối tượng mới cho những người dùng đã đăng ký. Bạn có thể quản lý sự kiện, lượt chuyển đổi và đối tượng ở đâu trong thuộc tính Google Analytics 4?

 • Quảng cáo
 • Khám phá
 • Quản trị viên
 • Định cấu hình
 • Đáp án đúng là: Cấu hình

  nan

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095