Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn vừa thêm một tính năng vào trang web của mình cho phép người dùng đăng ký nhận bản tin. Bây giờ, bạn muốn đánh dấu các sự kiện đăng ký mới là chuyển đổi và tạo đối tượng cho những người đã đăng ký. Phần nào trong thuộc tính Google Analytics 4 giúp bạn quản lý sự kiện, lượt chuyển đổi và đối tượng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn vừa thêm một tính năng vào trang web của mình cho phép người dùng đăng ký nhận bản tin. Bây giờ, bạn muốn đánh dấu các sự kiện đăng ký mới là chuyển đổi và tạo đối tượng cho những người đã đăng ký. Phần nào trong thuộc tính Google Analytics 4 giúp bạn quản lý sự kiện, lượt chuyển đổi và đối tượng?

 • Khám phá
 • Quảng cáo
 • Quản trị viên
 • Định cấu hình
 • Đáp án đúng là: Cấu hình

  nan

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095