Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu mục tiêu của bạn là thử nghiệm nhiều cách kết hợp dòng tiêu đề và nội dung mô tả để bạn có thể tối ưu hóa kết quả cho phù hợp, thì hai lợi ích của quảng cáo tìm kiếm thích ứng nào sẽ giúp bạn thực hiện điều này? Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu mục tiêu của bạn là thử nghiệm nhiều cách kết hợp dòng tiêu đề và nội dung mô tả để bạn có thể tối ưu hóa kết quả cho phù hợp, thì hai lợi ích của quảng cáo tìm kiếm thích ứng nào sẽ giúp bạn thực hiện điều này? Chọn 2 câu trả lời đúng

 • eCTR thấp hơn sẽ giúp bạn kiểm tra các kết hợp đó.
 • Ít nhấp chuột gian lận hơn sẽ giúp bạn kiểm tra các kết hợp đó.
 • Các kênh dài hơn sẽ giúp bạn kiểm tra các kết hợp đó.
 • < li>Mức độ liên quan cao hơn sẽ giúp bạn thử nghiệm những kết hợp đó.
 • Tính linh hoạt cao hơn sẽ giúp bạn thử nghiệm những kết hợp đó.
 • Câu trả lời đúng là: Mức độ liên quan cao hơn sẽ giúp bạn kiểm tra các kết hợp đó và Tính linh hoạt cao hơn sẽ giúp bạn kiểm tra các kết hợp đó.

  Giải thích: Quảng cáo tìm kiếm thích ứng trao quyền cho nhà quảng cáo bằng cách cho phép họ thử nghiệm các kiểu kết hợp dòng tiêu đề và mô tả đa dạng. Tính năng nhập tối đa 15 dòng tiêu đề và 4 nội dung mô tả có nghĩa là Google Ads có thể tự động xây dựng và đánh giá các cách kết hợp nội dung khác nhau, đảm bảo thông điệp vẫn phù hợp với người xem. Khả năng thích ứng này biểu thị lợi ích “linh hoạt hơn”. Ngoài ra, bằng cách kết hợp với Đặt giá thầu thông minh và kiểu khớp mở rộng, quảng cáo sẽ duy trì mức độ liên quan cao hơn, đặc biệt đối với các truy vấn mới mà quảng cáo văn bản tĩnh có thể bỏ qua, nhấn mạnh lợi ích “mức độ liên quan cao hơn”.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095