Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn đang nói với ai đó về những cách đặt giá thầu tự động có thể cải thiện hiệu quả quy trình quản lý chiến dịch của họ thì bạn có thể chia sẻ ba lợi ích đặt giá thầu tự động nào với họ để giúp họ đạt được mục tiêu? Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn đang nói với ai đó về những cách đặt giá thầu tự động có thể cải thiện hiệu quả quy trình quản lý chiến dịch của họ thì bạn có thể chia sẻ ba lợi ích đặt giá thầu tự động nào với họ để giúp họ đạt được mục tiêu? Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Đặt giá thầu tự động đặt giá thầu thủ công cho những thời điểm cụ thể trong ngày
 • Đặt giá thầu tự động đặt giá trị giá thầu tối thiểu và tối đa theo ngân sách hàng ngày
 • Đặt giá thầu tự động đặt thời gian và hoạt động tiếp thị tài nguyên
 • Đặt giá thầu tự động tích hợp nhiều tín hiệu khác nhau để đánh giá ý định của người dùng
 • Đặt giá thầu tự động đặt giá thầu phù hợp cho từng và mọi cuộc đấu giá.
 • Câu trả lời đúng là: Đặt giá thầu tự động đặt giá thầu phù hợp cho mỗi phiên đấu giá, Đặt giá thầu tự động tích hợp nhiều tín hiệu khác nhau để đánh giá ý định của người dùng và Đặt giá thầu tự động đặt thời gian và tài nguyên tiếp thị

  Giải thích: Tính năng đặt giá thầu tự động khai thác sức mạnh của công nghệ máy học để đặt giá thầu phù hợp một cách thông minh cho mỗi phiên đấu giá. Nhiệm vụ phức tạp là căn chỉnh dữ liệu đối tượng với các tín hiệu theo ngữ cảnh để phân biệt ý định của người dùng được sắp xếp hợp lý, đảm bảo tính hiệu quả. Các thuật toán này xem xét bối cảnh riêng biệt của từng người dùng, điều chỉnh giá thầu bằng cách sử dụng tín hiệu thời gian thực trong phiên đấu giá. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực tiếp thị, nâng cao hiệu quả quản lý chiến dịch.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095