Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn có thể thử nhiều cách kết hợp dòng tiêu đề và dòng mô tả để tối ưu hóa kết quả của mình. Bộ phận tiếp thị của bạn đề xuất bạn nên sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng. Bạn có thể nhận được hai lợi ích gì từ việc sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng? Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn có thể thử nhiều cách kết hợp dòng tiêu đề và dòng mô tả để tối ưu hóa kết quả của mình. Bộ phận tiếp thị của bạn đề xuất bạn nên sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng. Bạn có thể nhận được hai lợi ích gì từ việc sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng? Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Ít nhấp chuột gian lận hơn
 • Kênh dài hơn
 • ECTR thấp hơn
 • Tính linh hoạt cao hơn
 • Mức độ liên quan cao hơn
 • Câu trả lời đúng là: Linh hoạt hơn và Phù hợp hơn

  Giải thích: Quảng cáo tìm kiếm thích ứng mang lại lợi thế khác biệt bằng cách cho phép nhà quảng cáo thử nghiệm nhiều dòng tiêu đề và nội dung mô tả. Với khả năng nhập tối đa 15 dòng tiêu đề và 4 nội dung mô tả, Google Ads sử dụng công nghệ máy học để kiểm tra các cách kết hợp khác nhau, xác định cách kết hợp nào hiệu quả nhất. Điều này mang lại sự linh hoạt to lớn trong việc tạo quảng cáo. Ngoài ra, bằng cách cộng tác với chiến lược Đặt giá thầu thông minh và kiểu khớp mở rộng, quảng cáo tìm kiếm thích ứng sẽ đảm bảo mức độ liên quan cao hơn, khớp quảng cáo phù hợp với từng truy vấn cụ thể, ngay cả những truy vấn mà quảng cáo tĩnh có thể bỏ sót.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095