Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu một trong các nhóm quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn không phân phát do cài đặt mục tiêu và giá thầu không chính xác, bạn nên làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu một trong các nhóm quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn không phân phát do cài đặt mục tiêu và giá thầu không chính xác, bạn nên làm gì?

  • Đặt nhắm mục tiêu cho chiến dịch thành “Nhắm mục tiêu tất cả” và gửi lại quảng cáo
  • Đặt nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo thành “Nhắm mục tiêu tất cả”
  • Đặt nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo thành “Phạm vi tiếp cận rộng”
  • Đặt tất cả nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo thành “Quan sát” và ít nhất một phương pháp nhắm mục tiêu thành “Nhắm mục tiêu”

Câu trả lời đúng là: Đặt tất cả nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo thành “Quan sát” và ít nhất một phương pháp nhắm mục tiêu thành “Nhắm mục tiêu”

Giải thích : Khi bạn thêm nhiều phương pháp nhắm mục tiêu vào cùng một nhóm quảng cáo và đặt các phương pháp này thành “Nhắm mục tiêu và đặt giá thầu”, bạn đang yêu cầu AdWords hạn chế hoặc thu hẹp phạm vi tiếp cận của quảng cáo. Khi bạn thêm các phương pháp nhắm mục tiêu bổ sung và đặt chúng thành “Chỉ giá thầu”, bạn đang nói với AdWords không hạn chế nơi quảng cáo của bạn hiển thị nhưng tăng hoặc giảm cơ hội hiển thị tùy thuộc vào giá thầu bạn chọn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095