Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu quảng cáo hiển thị hình ảnh đã bị từ chối, làm cách nào để bạn gửi yêu cầu xem xét lại?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu quảng cáo hiển thị hình ảnh đã bị từ chối, làm cách nào để bạn gửi yêu cầu xem xét lại?

  • Gửi email tới adwords-support@google.com để tìm hiểu lý do tại sao nó không được chấp thuận
  • Chỉnh sửa quảng cáo của bạn để quảng cáo tuân thủ chính sách của Google và lưu lại
  • Mở và sau đó gửi lại quảng cáo
  • Nhấp vào “Xem xét lại quảng cáo hiển thị hình ảnh”

Đáp án đúng là: Chỉnh sửa quảng cáo của bạn để quảng cáo tuân thủ chính sách của Google và lưu lại

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095