Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai lựa chọn nào có sẵn trong Google Ads? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai lựa chọn nào có sẵn trong Google Ads? (Chọn hai.)

  • Nhắm mục tiêu theo công ty, cho phép bạn phân phát quảng cáo cho những người làm việc cho một công ty cụ thể mà bạn chọn.
  • Nhắm mục tiêu thay đổi, cho phép quảng cáo được phân phát cho một nhóm nhỏ người dùng vào những ngày cụ thể với một mức giá quảng cáo đã định.
  • Nhắm mục tiêu di sản, cho phép các nhà quảng cáo chỉ phân phát quảng cáo cho những người dùng có lịch sử gia đình cụ thể.
  • Nhắm mục tiêu theo thiết bị, cho phép bạn phân phát quảng cáo của mình cho người dùng trên máy tính để bàn, điện thoại thông minh và máy tính bảng.
  • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ, cho phép bạn tiếp cận những người bằng ngôn ngữ bạn đã chọn làm cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt của họ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095