Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại chiến dịch nào tốt nhất mà nhà quảng cáo sử dụng để nhắm mục tiêu một tập hợp các ứng dụng dành cho thiết bị di động cụ thể có quảng cáo cho trang web của họ

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại chiến dịch nào tốt nhất mà nhà quảng cáo sử dụng để nhắm mục tiêu một tập hợp các ứng dụng dành cho thiết bị di động cụ thể có quảng cáo cho trang web của họ

  • A) Mạng hiển thị – “Lượt cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động”
  • B) Mạng hiển thị với mục tiêu tiếp thị là “Tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn”
  • C) Mạng hiển thị – “Quảng cáo trong ứng dụng dành cho thiết bị di động”
  • D) Mạng tìm kiếm với mục tiêu tiếp thị là “Lượt cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động”

Câu trả lời đúng là: C) Mạng hiển thị – “Quảng cáo trong ứng dụng dành cho thiết bị di động”

Giải thích: Chiến dịch cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động đặc biệt hướng đến việc thu hút nhiều người tải xuống ứng dụng của bạn hơn. AdWords có thể giúp tùy chỉnh nhắm mục tiêu, từ khóa và quảng cáo dựa trên ID ứng dụng và thông tin khác của bạn. Bạn có thể dễ dàng đánh giá hiệu suất chiến dịch của mình bằng cách theo dõi lượt cài đặt dưới dạng chuyển đổi. Nhưng Bắt đầu từ tháng 11 năm 2017, Ứng dụng toàn cầu sẽ trở thành loại chiến dịch duy nhất có sẵn để quảng cáo ứng dụng của bạn. Để chuẩn bị cho sự thay đổi, hãy tìm hiểu về Chiến dịch ứng dụng toàn cầu .

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095