Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang thiết lập một chiến dịch tiếp thị lại động cho khách hàng của mình, những người bán các sản phẩm giáo dục. Bạn nên làm theo phương pháp nào tốt nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang thiết lập một chiến dịch tiếp thị lại động cho khách hàng của mình, những người bán các sản phẩm giáo dục. Bạn nên làm theo phương pháp nào tốt nhất?

  • Sử dụng nguồn cấp dữ liệu tùy chỉnh
  • Sử dụng loại hình kinh doanh “Giáo dục”
  • Bao gồm “sách giáo khoa” và “hướng dẫn học tập” làm từ khóa
  • Triển khai thẻ tiếp thị lại sau thẻ body

Đáp án đúng là: Sử dụng loại hình kinh doanh “Giáo dục”

Giải thích:  Có nhiều loại nguồn cấp dữ liệu khác nhau cho các loại hình kinh doanh khác nhau và bạn sẽ muốn chọn loại đại diện cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Loại nguồn cấp dữ liệu bạn tạo phải phù hợp với loại hình doanh nghiệp bạn đã chọn khi tạo chiến dịch tiếp thị lại động của mình.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/6053288?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095