Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng quảng cáo nào được khuyến nghị để thu hút nhiều người dùng hơn cho ứng dụng của bạn, cũng như tìm kiếm những người dùng có khả năng hoàn thành các hành động trong ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng quảng cáo nào được khuyến nghị để thu hút nhiều người dùng hơn cho ứng dụng của bạn, cũng như tìm kiếm những người dùng có khả năng hoàn thành các hành động trong ứng dụng?

  • Hiển thị quảng cáo với tiện ích mở rộng vị trí
  • Chiến dịch ứng dụng toàn cầu
  • Quảng cáo hộp đèn
  • Quảng cáo TrueView

Câu trả lời đúng là: Chiến dịch ứng dụng toàn cầu

Giải thích: Là một nhà quảng cáo ứng dụng, bạn muốn đưa ứng dụng của mình đến tay nhiều người dùng trả tiền hơn. Nếu mục tiêu của bạn là tìm kiếm nhiều người dùng có giá trị hơn và bạn có hành động trong ứng dụng quan trọng được coi là sự kiện chuyển đổi, hãy sử dụng tùy chọn này. AdWords sẽ tập trung vào những người có nhiều khả năng hoàn thành các hành động trong ứng dụng cụ thể mà bạn đã thiết lập và chọn cho chiến dịch này.
Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/partners/answer/6247380

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095