Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu một sản phẩm không có sẵn hình ảnh, bạn nên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu một sản phẩm không có sẵn hình ảnh, bạn nên:

  • Gửi hình ảnh của một sản phẩm tương tự
  • Chờ để gửi sản phẩm cho đến khi hình ảnh sẵn sàng
  • Gửi hình ảnh trình giữ chỗ kèm theo thông báo, chẳng hạn như “Sắp có”
  • Gửi phiên bản đầy đủ màu sắc của biểu trưng cửa hàng của bạn

Đáp án đúng là: Chờ để gửi sản phẩm cho đến khi hình ảnh sẵn sàng

Giải thích : Không được phép sử dụng các trang đích không có hình ảnh hoặc hình ảnh giữ chỗ không hiển thị sản phẩm thực tế.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095