Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng nhãn tùy chỉnh trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm để:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng nhãn tùy chỉnh trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm để:

  • Gắn thẻ các sản phẩm bạn muốn nhóm trong Chiến dịch mua sắm theo các giá trị bạn chọn
  • Cung cấp thông tin mô tả bổ sung cho người mua sắm trong kết quả tìm kiếm
  • Thêm URL hình ảnh bổ sung
  • Gửi mô tả nhãn hiệu sản phẩm

Đáp án đúng là: Gắn thẻ các sản phẩm bạn muốn nhóm trong Chiến dịch mua sắm theo các giá trị bạn chọn

Giải thích : Với chiến dịch Mua sắm, bạn có thể sử dụng nhãn tùy chỉnh khi muốn chia nhỏ các sản phẩm trong chiến dịch của mình bằng cách sử dụng các giá trị bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nhãn tùy chỉnh để chỉ ra rằng các sản phẩm theo mùa, đang thanh lý, bán chạy nhất, v.v. Sau đó, bạn có thể chọn các giá trị này để sử dụng cho việc theo dõi, báo cáo và đặt giá thầu trong Chiến dịch mua sắm của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095