Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng nhóm sản phẩm với một giá thầu duy nhất để:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng nhóm sản phẩm với một giá thầu duy nhất để:

  • tổ chức nhóm quảng cáo của bạn theo thuộc tính sản phẩm
  • tạo các công cụ sửa đổi giá thầu khác nhau
  • đảm bảo toàn bộ khoảng không quảng cáo của bạn có cùng một giá thầu
  • đặt ưu tiên chiến dịch mới

Câu trả lời chính xác: tổ chức nhóm quảng cáo của bạn theo thuộc tính sản phẩm

Giải thích : Một cách để tổ chức khoảng không quảng cáo sản phẩm Google Merchant Center của bạn trong chiến dịch Mua sắm trong AdWords. Bạn tạo các nhóm sản phẩm bằng cách sử dụng các thuộc tính bắt nguồn từ dữ liệu sản phẩm của mình, có sẵn trong AdWords. Mỗi sản phẩm chỉ có thể xuất hiện trong một nhóm sản phẩm có thể đặt giá thầu cho mỗi nhóm quảng cáo. Bạn cũng có thể loại trừ hoàn toàn một sản phẩm xuất hiện trong một nhóm sản phẩm bằng cách sử dụng bộ lọc khoảng không quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095