Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong Google Merchant Center, quốc gia mục tiêu là quốc gia nơi:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong Google Merchant Center, quốc gia mục tiêu là quốc gia nơi:

  • Các sản phẩm được bán và sẽ được chuyển đến
  • Các sản phẩm được vận chuyển từ
  • Nhà bán lẻ được đặt tại
  • Các sản phẩm được sản xuất

Đáp án đúng là: Các sản phẩm được bán và sẽ được chuyển đến

Giải thích : Quốc gia mục tiêu là quốc gia nơi các sản phẩm có trong nguồn cấp dữ liệu của bạn được bán và sẽ được vận chuyển. Các mặt hàng được tải lên một quốc gia mục tiêu đã chọn phải đáp ứng các yêu cầu đối với quốc gia mục tiêu mà bạn gửi đến, bao gồm cả các đặc điểm và chính sách của nguồn cấp dữ liệu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095