Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên sử dụng nhiều nhóm quảng cáo khi bạn muốn:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên sử dụng nhiều nhóm quảng cáo khi bạn muốn:

  • Đặt mức độ ưu tiên khác nhau cho việc đặt giá thầu trong cùng một Chiến dịch mua sắm
  • Nhắm mục tiêu đến một quốc gia khác trong cùng một Chiến dịch mua sắm
  • Liên kết các sản phẩm từ một tài khoản Merchant Center khác
  • Sử dụng một công cụ điều chỉnh giá thầu khác cho các sản phẩm trong cùng một Chiến dịch mua sắm

Đáp án đúng là: Sử dụng một công cụ điều chỉnh giá thầu khác cho các sản phẩm trong cùng một Chiến dịch mua sắm

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095