Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu một khách truy cập trang web xóa cookie Analytics khỏi trình duyệt của họ, điều gì sẽ xảy ra?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu một khách truy cập trang web xóa cookie Analytics khỏi trình duyệt của họ, điều gì sẽ xảy ra?

  • Analytics sẽ không thể kết hợp dữ liệu hành vi của người dùng với dữ liệu đã thu thập trong quá khứ
  • Analytics sẽ đặt một ID duy nhất mới vào lần tiếp theo khi trình duyệt tải một trang được theo dõi
  • Analytics sẽ đặt một cookie trình duyệt mới vào lần tiếp theo khi trình duyệt tải một trang được theo dõi
  • Tất cả những điều trên

Câu trả lời đúng là: Tất cả những điều trên

Nếu khách truy cập trang web xóa cookie Analytics khỏi trình duyệt của họ, thì Analytics sẽ không thể kết hợp dữ liệu hành vi của người dùng với dữ liệu đã thu thập trong quá khứ. Nó sẽ đặt một ID duy nhất mới vào lần tiếp theo khi trình duyệt tải một trang được theo dõi. Nó sẽ đặt cookie trình duyệt mới vào lần tiếp theo khi trình duyệt tải một trang được theo dõi.

Bởi vì Để Google Analytics xác định rằng hai lần truy cập riêng biệt thuộc về cùng một người dùng, một số nhận dạng duy nhất, được liên kết với người dùng cụ thể đó, phải được gửi cùng với mỗi lần truy cập.

Sử dụng cookie cho phép analytics.js xác định người dùng duy nhất trên các phiên duyệt web, nhưng nó không thể xác định người dùng duy nhất trên các trình duyệt hoặc thiết bị khác nhau. tôi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095