Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Analytics báo cáo thứ nguyên nguồn lưu lượng truy cập mặc định nào cho mỗi khách truy cập trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Analytics báo cáo thứ nguyên nguồn lưu lượng truy cập mặc định nào cho mỗi khách truy cập trang web?

  • Chiến dịch và Nội dung Quảng cáo
  • Chiến dịch và Phương tiện
  • Nguồn, Phương tiện, Chiến dịch và Nội dung Quảng cáo
  • Nguồn và Phương tiện

Câu trả lời đúng là: Nguồn và Phương tiện

Giải thích : Nguồn / Phương tiện là thứ nguyên kết hợp các thứ nguyên Nguồn và Phương tiện. Ví dụ về Nguồn / Phương tiện bao gồm google / organic, example.com/referral và newsletter9-2014 / email.

Google Analytics báo cáo Nguồn và Phương tiện làm thứ nguyên nguồn lưu lượng truy cập mặc định cho mỗi khách truy cập trang web hoặc người dùng truy cập trang web của bạn.

  • Nguồn : nguồn gốc của lưu lượng truy cập của bạn, chẳng hạn như công cụ tìm kiếm (ví dụ: google ) hoặc tên miền ( example.com ).
  • Phương tiện : danh mục chung của nguồn, ví dụ, tìm kiếm hữu cơ ( hữu cơ ), chi phí mỗi lần nhấp chuột tìm kiếm trả tiền ( cpc ), giới thiệu web ( giới thiệu ).

Google Analytics báo cáo các thứ nguyên nguồn lưu lượng truy cập mặc định nào cho mỗi khách truy cập trang web

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095